Veseli nas, da je obstoječa garnitura na Ministrstvu za okolje in prostor prepoznala problematiko

 Iz predloga novega stanovanjskega zakona gre razbrati namero o zaščiti interesov etažnih lastnikov, kar posledično pomeni zaščito stavbnega fonda in ohranjanje kakovosti bivanja v večstanovanjskih objektih.

Veseli nas

V predlogih so upoštevani marsikateri predlogi, ki smo jih organizirani etažni lastniki naslovili na MOP v letu 2018.

Scroll to Top