Pripombe na osnutek novega stanovanjskega zakona, ki smo ga poslali na MOP

Pripombe na osnutek

Veseli nas, da je obstoječa garnitura na Ministrstvu za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) prepoznala problematiko dosedanjega načina upravljanja s stavbnim fondom in se resno lotila reševanja tega področja ter zaščito interesov etažnih lastnikov umestila kot enega izmed primarnih in kolektivnih ciljev.

analiza stanja

Analiza stanja in vsebinski predlogi etažnih lastnikov za nov zakon o upravljanju etažnih nepremičnin

Scroll to Top