Predlog zadnje novele stanovanjskega zakona

Predlog zadnje novele stanovanjskega zakona se zgolj bežno dotika nekatere problematike upravljanja s stavbami, ki so v etažni lastnini, nikakor pa tega področja ne ureja celostno in temeljito.

Novela prvenstveno posega v vsebine, ki se nanašajo na področje “prenove stanovanjske politike, povečanje fonda najemnih stanovanj s poudarkom na mladih in mladih družinah, vzpostavitvi sistemskega vira za gradnjo stanovanj, dviga namenskih proračunskih sredstev.”

Čeprav smo etažni lastniki ključni deležnik področja upravljanja z večstanovanjskimi stavbami nas kot resorno ministrstvo o zadnjem predlogu novele niste ne obvestili ne pozvali k podaji pripomb. Za zagotavljanje preglednega in gospodarnega upravljanja s premoženjem izjemno velikega deleža državljanov, je to področje nujno urediti vsebinsko ločeno in celovito.

STALIŠČE ZDRUŽENJA ZELS GLEDE PREDLOGA (EVA: 2020-2550-0053) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH STANOVANJSKEGA ZAKONA – SZ-1 Stanovanjska zakonodaja je zaradi preohlapnih določb, pomanjkanja vsebin, neustrezno oziroma sploh neopredeljenih osnovnih pojmov, nedoločenih pristojnosti in odgovornosti etažnih lastnikov, upravnikov in stanovanjske inšpekcije, potrebna celovite prenove.

Scroll to Top