Časnik DNEVNIK

Upravnika je potrebno imeti, pa čeprav nič ne dela Upravnika je potrebno imeti