marec 2018

Upravnik razkril: V dveh letih upravnikom najmanj 4 milijone evrov provizij. V združenju etažnih lastnikov Slovenije že več let pozivajo pristojno ministrstvo, naj temeljito prenovi stanovanjsko […]

IZČRPAVANJE ETAŽNIH LASTNIKOV IN REZERVNIH SKLADOV S STRANI UPRAVNIKOV SE MORA KONČATI Upravniki so ponudniki storitve upravljanja stanovanjskih zgradb. Država jim je z zakonom podala

Samo pri energetski sanaciji stanovanjskih blokov v letih 2016 in 2017 so etažni lastniki storitve preplačali za več kot štiri milijone evrov. Zakaj? Ker so

V Sloveniji je 450 tisoč lastnikov stanovanj prepuščenih na milost in nemilost več kot 600 upravnikom. Eno od mogočih rešitev za lastnike je danes predstavil kar

Spoštovani poslanci,Vlada RS namerava v bližnji prihodnosti v parlamentarni zakonodajni postopek vložiti nov Stanovanjski zakon.Pristojno ministrstvo, Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: MOP)

Scroll to Top
Scroll to Top