Povzetek iz revije Odvetnik, april 2016: ZVEtL v praksi sodišč

predvidene spremembe zakona (Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL))