AKTUALNO – ZADNJE NOVICE

V združenju etažnih lastnikov ZELS lastnike spodbujamo, da v svojih večstanovanjskih blokih uredijo razmerja med seboj v Pogodbi o medsebojnih razmerjih PMR v obliki pogodbe. […]

Predlog zadnje novele stanovanjskega zakona se zgolj bežno dotika nekatere problematike upravljanja s stavbami, ki so v etažni lastnini, nikakor pa tega področja ne ureja

o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah. “Upravniki večstanovanjskih stavb ob vhodu vanje in ob vhodu v dvigalo, če ga večstanovanjska stavba

Da bi se izognili morebitnim samovoljnim odločitvam upravnikov in izjemno dragim ponudbam (kot se je to dogajalo v času, ko je bil v veljavi odlok

Številni stanovalci kot tudi izvajalci gradbenih del se veselijo lažjega sprejemanja odločitev etažnih lastnikov. https://pro.finance.si/TRIGLAV/8966318/Bo-izvajalcem-gradbenih-del-osvezeni-stanovanjski-zakon-prinesel-nove-posle  

Organizirani etažni lastniki ostro nasprotujemo predlogu novele SZ-1E v delu, ki zajema področje upravljanja večstanovanjskih stavb in izražamo razočaranje, da so pripravljalci predloga SZ-1E na

NO Jakčeva je MOP-u posredoval 2.08.2020 poizvedbo, ker MOP vse od 22.11.2019 ni odgovoril na pripombe v zakonskem roku 15 dni kljub zaprosilu za odgovor

“Združenje etažnih lastnikov Slovenije je vlado pozvalo k preklicu obveznega razkuževanja večstanovanjskih stavb ter k plačilu stroškov razkuževanja. Kot smo že pisali, je podobno pozvalo

DO KDAJ BOMO MORALI RAZKUŽEVATI STAVBE V teh dneh stanovalci v večstanovanjskih stavbah prejemajo položnice za razkuževanje objekta, v katerem živijo. Zneski na položnicah se

Scroll to Top
Scroll to Top