november 2015

Med najpogostejšimi očitki lastnikov stanovanj so nepravično razdeljevanje obratovalnih stroškov, previsoke cene, sporna poraba denarja iz rezervnega sklada in težave pri zamenjavi upravnika. Zdaj naj […]

Predlog sprememb SZ-1 z dne 13. 11. 2015 in poziv poslancem

Zagotavljanje ustrezne požarne varnosti v objektih

http://www.delo.si/ARHIV/nekaj-neznih-popravkov-ne-bo-zadoscalo.html

Med najpogostejšimi očitki lastnikov stanovanj so nepravično razdeljevanje obratovalnih stroškov, previsoke cene, sporna poraba denarja iz rezervnega sklada in težave pri zamenjavi upravnika. Zdaj naj

statistični podatki o številu prijav 2010-2015

Kazalniki učinkovitega upravljanja “Za pregledno in gospodarno upravljanje z etažnimi nepremičninami”

Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, z vsebino dopisa, poslanega dne 8. 11. 2015 na Stanovanjski inšpektorat

Odgovor informacijske pooblaščenke na naš dopis z dne 20.10.2015

Upravljanje s stanovanjskim fondom nekoč in danes

Scroll to Top
Scroll to Top