pristopna izjava

Podatki, ki so označeni z *, so obvezni.
S to izjavo pristopam k Združenju etažnih lastnikov Slovenije – ZELS in se obvezujem k spoštovanju statuta društva ZELS, kot tudi izjavljam, da:
o ne sodelujem z upravniškimi podjetji za interes upravniškega podjetja, o ne sodelujem z drugimi organizacijami v nasprotju z interesi in cilji društva, o sem etažni lastnik/lastnica stanovanjske enote


Predsednik Združenja ZELS: Pristopnik : Iko Mirko Mayr 


Združenje etažnih lastnikov Slovenije, skrajšano ime Združenje ZELS, s sedežem v Ljubljani, na naslovu Malgajeva 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Združenje ZELS) pri svojem delovanju uporablja ti. ZELS BAZA podatkov članov Združenja ZELS (v nadaljevanju: ZELS BAZA). Namen ZELS BAZE je vpisovanje, koordinacija in vpogled v seznam vseh članov Združenja ZELS. Poleg tega je ZELS BAZA namenjena komunikaciji s člani ter nadzoru nad aktivnostmi članov organov Združenja ZELS, ko ti prihajajo v stik s člani. S pomočjo ZELS BAZE upravni odbor in drugi odbori, ki so opredeljeni s Statutom Združenja ZELS, sklicujejo sestanke, srečanja, posvete, in podobno, prav  tako pa se ti podatki uporabljajo za pošiljanje promocijskih in drugih gradiv, skladno z veljavno zakonodajo. Do ZELS BAZE imajo dostop vsi člani organov Združenja ZELS, ki  za namen delovanja in uresničevanja ciljev, kot to določa Statut Združenja ZELS, prihajajo v stik člani Združenja ZELS. Prav tako je namen ZELS BAZE zbiranje kontaktnih
podatkov za namene pošiljanja vabil, obvestil, publikacij in promocijskega gradiva v elektronski ali fizični obliki v skladu z veljavno zakonodajo. S podpisom tega soglasja dovoljujem Združenju ZELS, da lahko za namene uporabe ZELS BAZE, uporablja moje osebne podatke, navedene v tem soglasju. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov velja najdlje do takrat, dokler soglasja ne prekličem po elektronski naslov Združenja ZELS info@zels.si ali v obliki dopisa naslovljen na sedež Združenja ZELS.
Vaše osebne podatke bomo uporabili le za namen obveščanja in seznanjanja z našimi stališči ali medijskimi objavami v povezavi s prostorsko ter
okoljsko problematiko in pri vodenju in obdelavi podatkov v evidenci članov našega društva v skladu z GDPR – Novo evropske uredbo o splošni zaščiti posameznika pri obdelavi osebnih podatkov, ki je stopila v veljavo 25. 5. 2018.
Kot član Združenja ZELS boste dodani na seznam prejemnikov elektronske pošte.
Združenje ZELS deluje na bazi prostovoljstva in nima članarine. Združenje ZELS se zavzema za sistemske spremembe na področju upravljanja in
vzdrževanja etažnih nepremičnin, ne nudimo pa pravnih in odvetniških storitev.

Scroll to Top
Scroll to Top