z etažno lastnino mora godpodariti skupnost etažnih lastnikov in ne upravnik

AKTUALno - zadnje novice

Vsi  ostali komentarji so v arhivu po letih

na kratko

V NEKAJ BESEDAH

Združenje ZELS sledi jasno zastavljenim ciljem.
Etažni lastniki nismo podnajemniki v lastnih nepremičninah.

Z etažno lastnino mora gospodariti skupnost etažnih lastnikov in ne upravnik.

Prioritetno je potrebno urediti pravo sosesk in dopolniti pravo etažne lastnine.

Združenje ZELS se zavzema za 3 letni mandat upravnika.

Etažni lastniki zahtevamo enakopraven izhodiščni pogajalski položaj.

Scroll to Top
Scroll to Top