Dopis MOP-a: Vabilo Združenju ZELS

k podaji predlogov za spremembo stanovanjske zakonodaje