dopisi Zels

k podaji predlogov za spremembo stanovanjske zakonodaje

v zvezi z dopisom ministrstva za okolje in prostor z dne 01.04.2016 za pripravo nove zakonodaje za celostno urejanje etažne lastnine

Stavbni fond v Republiki Sloveniji Stavbni fond v Republiki Sloveniji predstavlja več različnih tipov stavb, ki so predvsem v večjih mestnih središčih povezane v komplekse,

Visoki stroški Visoki stroški iz naslova upravljanja, obratovanja in vzdrževanja Priloga k stališču številka 6

Prošnja za termin sestanka Ureditev oddajanja stanovanj / sob preko spletnih portalov

Predlog sprememb SZ-1 z dne 13. 11. 2015 in poziv poslancem

Zagotavljanje ustrezne požarne varnosti v objektih

Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, z vsebino dopisa, poslanega dne 8. 11. 2015 na Stanovanjski inšpektorat

Upravljanje s stanovanjskim fondom nekoč in danes

Scroll to Top
Scroll to Top