november 2019

Osnutek novega stanovanjskega zakona predvideva številne spremembe, ki pa so, vsaj nekatere, po mnenju zainteresirane javnosti preslabo zasnovane. Rok za pripombe se sicer izteče danes, […]

pripombe etažnih lastnikov Pripombe in dopolnila na predlog novega stanovanjskega zakona s strani etažnih lastnikov

Pripombe na osnutek novega stanovanjskega zakona, ki smo ga poslali na MOP Pripombe na osnutek novega stanovanjskega zakona, ki smo ga poslali na MOP

Pripombe na osnutek Veseli nas, da je obstoječa garnitura na Ministrstvu za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) prepoznala problematiko dosedanjega načina upravljanja s stavbnim

 Iz predloga novega stanovanjskega zakona gre razbrati namero o zaščiti interesov etažnih lastnikov, kar posledično pomeni zaščito stavbnega fonda in ohranjanje kakovosti bivanja v večstanovanjskih

Scroll to Top
Scroll to Top