V časniku Dnevnik

“V nasprotju s Slovenijo, kjer imajo upravniki sklenjene pogodbe za nedoločen čas in jih je malone nemogoče zamenjati, dobijo v Nemčiji tudi tisti, ki delajo dobro, pogodbo le za omejen mandat. Upravnik lahko s skupnostjo etažnih lastnikov POGODBO SKLENE ZA NAJVEČ 5 LET. Če po tem času k lastnikom ne pristopi aktivno in jih prosi za podaljšanje, se pogodba avtomatično izteče. Etažnim lastnikom ni treba podati niti odpovedi. Svoboda dogovarjanja je najpomembnejša.”

Scroll to Top