UGOTAVLJAMO, DA MOP, BODISI NE RAZUME STANOVANJSKE PROBLEMATIKE V CELOTI

UGOTAVLJAMO, DA MOP, BODISI NE RAZUME STANOVANJSKE PROBLEMATIKE V CELOTI, BODISI SE SPRETNO IZOGIBA PRIPRAVI PREDLOGOV NOVE ZAKONODAJE 

Scroll to Top