PROŠNJA ZA MNENJE / STALIŠČE KPK

Zadeva: Odprto vprašanje Protikorupcijski komisiji (KPK) – izvajanje nadzora nad
poslovanjem upravnikov, kateri posle izvajajo »v imenu in za račun etažnih
lastnikov«, med katerimi so tudi pravne osebe javnega prava

Scroll to Top