Prošnja in zahteva za posredovanje podatkov in odgovorov

V vašem dopisu pozdravljate naša opozorila na pomanjkljivosti in neurejena oz. slabo urejena področja
obstoječe stanovanjske zakonodaje. Predlagate nam, da v roku 14 dni oblikujemo konkretne predloge
sprememb in rešitev, ki so po našem mnenju nujno potrebne za ureditev področja upravljanja
večstanovanjskih zgradb.

Scroll to Top