ORGANIZIRANI ETAŽNI LASTNIKI POZIVAMO VLADO RS, DA ZAGOTOVI STROKOVNO REALIZACIJO OBVEZNEGA RAZKUŽEVANJA

 OBVEZNEGA RAZKUŽEVANJA VEČSTANOVANJSKIH STAVB IN DA TE DOLŽNOSTI V TAKO KRITIČNI SITUACIJI, KOT JE EPIDEMIJA, NE PREPUŠČA UPRAVNIKOM NITI ETAŽNIM LASTNIKOM

organizirani etažni lastniki

Scroll to Top