Odgovor MOP-u

Spoštovana ga. Radovan,
zahvaljujemo se vam za vaš dopis št. 010-3/2018 z dne 29. 5. 2018, s katerim nas vabite na sestanek za
predstavitev predlogov etažnih lastnikov za pripravo učinkovitih zakonodajnih rešitev za področje upravljanja
večstanovanjskih stavb in v katerem navajate, da je sodelovanje z našim združenjem pri tem vsekakor pomembno.

Scroll to Top