Legitimnost upravljanja “sosesk” in drugih oblik etažne lastnine

Stavbni fond v Republiki Sloveniji

Stavbni fond v Republiki Sloveniji predstavlja več različnih tipov stavb, ki so predvsem v večjih mestnih središčih povezane v komplekse, t.i. ”soseske”, zgrajene tudi že pred sprejetjem stanovanjske zakonodaje (SZ-1).

Scroll to Top