Javni poziv EKO sklada etažnim lastnikom Ljubljana, 10. 8. 2016 – Eko sklad bo v petek, 12. 8.2016 v Uradnem listu RS

Javni poziv

javni poziv Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb, tj. stavb s tremi ali več stanovanji, na območju Republike....

Scroll to Top