Zavrnitev predloga SZ-1E, ki smo ga naslovili na MOP in vsem pristojnim službam

Organizirani etažni lastniki ostro nasprotujemo predlogu novele SZ-1E v delu, ki zajema področje upravljanja večstanovanjskih stavb in izražamo razočaranje, da so pripravljalci predloga SZ-1E na Ministrstvu za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) ponovno zaobšla vsebinske predloge organiziranih etažnih lastnikov

Sodelovanje javnosti pri pripravi in sprejemanju predpisov pomeni uresničevanje ustavne pravice državljanov, da izrazijo svoja mnenja ali stališča o predlaganem predpisu (Ziamou, 2001), pristojna ministrstva in oblast pa jim morajo to omogočiti.

ANALIZA STANJA IN VSEBINSKI PREDLOGI ETAŽNIH LASTNIKOV ZA NOV ZAKON O UPRAVLJANJU ETAŽNIH NEPREMIČNIN

Scroll to Top
Scroll to Top