Vplačevanje v rezervni sklad s strani pravnih oseb javnega prava – države

skladno z 2. odstavkom 41. člena SZ-1 lahko občine, država, javni stanovanjski skladi in neprofitne
stanovanjske organizacije oblikujejo svoje rezervne sklade v okviru svojih namenskih sredstev in v tem
primeru niso dolžne vplačevati v rezervne sklade

Scroll to Top