uspelo nam je

“Združenje etažnih lastnikov Slovenije je vlado pozvalo k preklicu obveznega razkuževanja večstanovanjskih stavb ter k plačilu stroškov razkuževanja. Kot smo že pisali, je podobno pozvalo tudi Združenje upravnikov nepremičnin. Obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb je vlada v času epidemije covida-19 odredila z odlokom konec marca. Premier Janez Janša je na Twitterju sporočil, da bo odlok preklican v kratkem.”
Uradni list : 1024. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb,

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1024/odlok-o-prenehanju-veljavnosti-odloka-o-obveznem-razkuzevanju-vecstanovanjskih-stavb?fbclid=IwAR2XEpR3A0bTvkua16iGRatZYc1T4IRnH4cHPM3-bTmeqf9bCyzZEHi_URU

Scroll to Top