Stališče ZELS 3-2015

Problem izvajanja nadzora

Odgovornost ustreznega in pravočasnega nadzora nad načinom izvajanja storitev upravljanja s strani izbranega ponudnika, v skladu s pogodbo o upravljanju, mora zagotovo imeti plačnik tovrstnih storitev.

Scroll to Top