Stališče ZELS 1-2015

Upravljanje s stanovanjskim fondom nekoč in danes

Obdobje od sprejetja Jazbinškovega zakona leta 1991 do sprejetja SZ-1 leta 2003 šteje dvanajst let. Štiriindvajset let po spremembi družbene ureditve iz socializma v kapitalizem etažni lastnik v okviru skupnosti etažnih lastnikov znotraj zakonodaje še vedno nima ustrezno varovanega statusa

Scroll to Top