Prošnja za dostavo dokumentacije

V lanskem letu smo na MOP pripravili Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
SZ-1 na področju upravljanja večstanovanjskih stavb in kazenskih določb na področju
upravljanja.

Scroll to Top