PROŠNJA POSLANKAM IN POSLANCEM DRŽAVNEGA ZBORA K VPLIVANJU NA OBLIKOVANJE NOVEGA STANOVANJSKEGA ZAKONIKA

Spoštovani poslanci,
Vlada RS namerava v bližnji prihodnosti v parlamentarni zakonodajni postopek vložiti nov Stanovanjski zakon.
Pristojno ministrstvo, Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: MOP) ima osnutek novega zakona že
pripravljen, pri čemer pa iz zanesljivih virov vemo, da niso bila upoštevana vsa naša dosedanja prizadevanja za
izboljšanje pomankljivega zakonskega besedila in naši konkretni predlogi za odpravo pravnih praznin, katere
upravniki večstanovanjskih stavb dosledno zlorabljajo in izkoriščajo na račun nemočnih in ekonomsko šibkejših
etažnih lastnikov, ki svoje pravice ne morejo iztožiti pred sodišči.

Scroll to Top