Poziv Združenja ZELS Ministrstvu za okolje in prostor (MOP)

Dne 8. 11. 2016 je pod okriljem MOP-a potekala javna predstavitev 1. faze projektne naloge – izhodišča za novo
stanovanjsko zakonodajo. MOP je vabilo javno objavil na spletu en dan prej – dne 7. 11. 2016, kar pomeni, da
javnost o dogodku ni bila pravočasno obveščena.

Scroll to Top