PONOVNI POZIV MOP-u: PREDLOGI ZA PRIPRAVO NOVE ZAKONODAJE O ETAŽNI LASTNINI

dne 31.5.2016 smo vam posredovali dokument s predlogi in vsebinami za pripravo nove zakonodaje, ki bo celostno urejala področje etažne lastnine: PREDLOGI IN VSEBINE ZDRUŽENJA ZELS ZA PRIPRAVO NOVE ZAKONODAJE O ETAŽNI LASTNINI in vas prosili za odgovor v zakonsko določenem roku 15 dni.

Scroll to Top