Odgovor na dopis Ministrstva za okolje in prostor

Zadeva: UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE STAVB V VEČINSKI ZASEBNI LASTI
Zveza: Odgovor na dopis Ministrstva za okolje in prostor št. 007-309/2018/11 z dne 12. 10. 2018

Scroll to Top
Scroll to Top