Odgovor MOP na dopis NO Jakčeva ulica v Ljubljani

NO Jakčeva je MOP-u posredoval 2.08.2020 poizvedbo, ker MOP vse od 22.11.2019 ni odgovoril na pripombe v zakonskem roku 15 dni kljub zaprosilu za odgovor na posredovane pripombe ! Pojasnila, ki jih je posredoval MOP 4.08.2020 so nesprejemljiva zato je NO Jakčeva odgovoril 19.08.2020 in ponovno MOP-u predložil iste predloge z 22.11.2019 in ponovno zaprosil za odgovor katere njihove pripombe so ozziroma niso upoštevali

Scroll to Top
Scroll to Top